Vaste vuildeeltjes

Vaste vuildeeltjes zijn niet oplosbaar in olie of andere vloeistoffen. Vaste verontreinigingen zoals metaal, zand en rubber zijn te herkennen aan:

  • De aanwezigheid van vervuiling in de tank
  • Beschadigde afdichtingen
  • Verstopte kleppen
  • Versnelde oxydatie van de olie

Vaste verontreiniging kan de volgende problemen veroorzaken: abrasieve slijtage, erosie, “invreten”, metaalmoeheid en slibvorming.

Abrasieve slijtage

Abrasieve slijtage treedt op wanneer een groot vast vervuilingsdeeltje vast komt te zitten tussen twee bewegende componenten en zichzelf in één ervan “ingraaft”, waardoor het oppervlak van beide bewegende componenten wordt bekrast en beschadigd.
Effecten van schurende slijtage zijn dimensionele veranderingen in het systeem, het lekken van klep en een lagere systeemefficiëntie.
Onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn: aslagers en hydraulische componenten zoals pomp, motor, regelventielen en cilinders.

Erosie

Erosie treedt op wanneer deeltjes botsen en de oppervlakken van componenten beschadigen doordat materiaal verwijdert wordt.
Effecten van erosieve slijtage zijn dimensionele veranderingen in het systeem, en disfunctionele of lekkende kleppen.
Onderdelen die aan erosie onderhevig zijn: pomp, kleppen (servo, proportioneel, directioneel) en sproeiers.

Adhesieve slijtage (“invreten”)

Adhesieve slijtage treedt op wanneer de dikte van de oliefilm daalt tot een punt waarop metaal-op-metaal contact begint te ontstaan, resulterend in oppervlaktelas en afschuiving.
Effecten van adhesieve slijtage zijn lekkende kleppen, lagere systeemefficiëntie en uitval van componenten.
Onderdelen die aan adhesieve slijtage onderhevig zijn: hydraulische cilinders, kogel- en aslagers.

Metaalmoeheid

Metaalmoeheid treedt op wanneer vaste deeltjes vast komen te zitten en het oppervlak van de component herhaaldelijk deuken, wat resulteert in barsten van het oppervlak en schade. Door vermoeidheid komt het deeltje vrij en begint het een ander deel van het systeem te beschadigen. Effecten van vermoeidheidsslijtage zijn lekkage, verslechtering van het oppervlak van het onderdeel en barsten van het oppervlak van het onderdeel.
Onderdelen die aan metaalmoeheid onderhevig zijn: lagers, hydrostatische en wentellagers, tandwielsysteem.

Slibvorming

Slib treedt op wanneer zich vaste deeltjes ophopen in het hydraulische systeem. Effecten van slibvorming zijn verstopte kleppen, trage reactie en instabiliteit van het systeem, vastzittende en blokkerende spoelen, doorgebrande magneetventielen en het beïnvloedt de eigenschappen van warmteoverdracht.
Onderdelen die aan slibvorming onderhevig zijn: kleppen (servo, proportioneel, directioneel), warmtewisselaars en cilinders.


Wilt u vaste vuildeeltjes uit uw olie verwijderen of voorkomen dat deze in uw systemen komen?
Bekijk dan de RMF product finder, bel 0180 62 13 13 (NL) / 03 218 62 25 (BE) of neem contact op.