Chemisch

Er is sprake van chemische vervuiling als er vreemde stoffen in de grondvloeistof voorkomen die de materialen van het systeem aantasten. Deze aantasting kan zowel van chemische als van fysische aard zijn.

We spreken van fysische aantasting, als de samenstelling van de stoffen niet verandert en van chemische aantasting, als die samenstelling ten gevolge van de chemische reacties wel verandert.

Strikt genomen vormen water en lucht ook een chemische vervuiling, omdat ze reageren met de materialen van het systeem. Daar lucht en water echter op zich al zo’n grote aantasting van een minerale olie veroorzaken, worden ze als een zelfstandige vervuiling apart beschreven.

Zuren

Een van de belangrijkste redenen van de afbraak van hydraulische vloeistof is oxidatie, een chemische reactie tussen zuurstof en koolwaterstofmoleculen in de vloeistof. Hydraulische oxidatieve afbraak wordt aangeduid met het zuurgetal (AN) / totaal zuurgetal (TAN). Het geeft de hoeveelheid kaliumhydroxyde (KOH) in milligram die nodig is om de zuren in één gram olie te neutraliseren. De zuurgraad van de olie wordt algemeen gebruikt om de mate van veroudering van de olie aan te duiden.

Effecten van zuren

 • Vloeistof wordt donkerder
 • Toename van de viscositeit
 • Ontwikkeling van harsachtige stoffen en slib

Zachte verontreiniging (soft contaminants)

Zachte verontreiniging is een type onoplosbare verontreiniging die problemen veroorzaakt voor een breed scala aan hydraulische toepassingen, met name in turbine-toepassingen. Zachte verontreinigingen kunnen leiden tot de vorming van harsen. Verontreinigde vloeistof die metaal- en vochtdeeltjes bevat zal oxideren, wat resulteert in vloeistofdegradatie en een stijgende TAN, en uiteindelijk in de vorming van harsen.

Harsen (varnish)

Harsen vormen een kleverige film op de componenten van het hydraulische systeem. Hierdoor blijven allerlei vuildeeltjes kleven en vormen een schurende en destructieve oppervlaktefilm die leidt tot plakkerige afzettingen. Deze hechten zich aan de metalen oppervlakken van het olie circuit, b.v. buizen, kleppen, warmtewisselaars, filters en andere gevoelige apparatuur. Varnish is een van de meest onderschatte verontreinigingen. Het leidt tot een vermindering van de levensduur van de vloeistoffen, filters en het systeem. En resulteert in storingen en ongeplande downtime.

Tip! Los problemen met varnish op met behulp van het RMF varnish removal systeem.

Effecten van harsen

 • Verminderde effectiviteit van warmtewisselaars
 • Verhoogde slijtage van ventielen en lageroppervlakken
 • Verkorting van de levensduur van de hydraulische vloeistof
 • Voortijdige filterwissels en restricties in de oliestroom
 • Verhoogde kans op olielekkages

Slib (sludge)

Zachte verontreinigingen zullen ook slib veroorzaken, een zachte donkere stof die als een waas door het hydraulische systeem trekt tot ze zich afzet op relatief laaggelegen plaatsen in het systeem.

Effecten van slib

 • ‘Maandagochtend ziekte’
 • Verstoppen van kleppen
 • Toename bedrijfstemperatuur
 • Corrosie

Chemische vervuiling begint met “simpele” vervuiling van de olie. Hulp nodig om de olie zuiver te maken en te houden?
Bekijk dan eens de RMF product finder, bel 0180 62 13 13 (NL) / 03 218 62 25 (BE) of neem contact op.